15.03.2016 - Misja gospodarcza polskich firm delegujących do Brukseli

W dniu 15.03.2016 r. odbyła się misja polskich firm delegujących do Brukseli. Członkowie Sekcji Delegowanie Izby Pracodawców Polskich (http://ipp.org.pl/zostan-czlonkiem-ipp.html) odbyli szereg spotkań B2B z przedsiębiorcami niderlandzkimi i belgijskimi. Zaowocowały one licznymi nowymi kontraktami.