15.03.2016 - Spotkanie członków IPP z tureckimi firmami budowlanymi

W dniu 15.03.2016 r. wiodący polscy eksporterzy usług budowlanych zrzeszeni w Sekcji Delegowanie Izby Pracodawców Polskich (http://ipp.org.pl/zostan-czlonkiem-ipp.html) spotkali się w Brukseli na uroczystej kolacji z wiodącymi tureckimi firmami budowlanymi. W spotkaniu uczestniczyli Ambasador Turcji w Belgii, Pan Mehmet Hakan Olcay, Prezydent największej tureckiej organizacji przedsiębiorców MUSIAD, Pan Nail Olpak, Prezes Izby Pracodawców Polskich, pełniący jednocześnie funkcję Prezydenta Europejskiej Federacji Pracodawców, Pan Tomasz Major oraz przedstawiciele najwyższych władz regionu brukselskiego.

Podczas wielogodzinnego kordialnego spotkania uczestnicy rozmawiali na temat współpracy polsko-tureckiej w zakresie delegowania pracowników tureckich do Polski, współpracy w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych w Afryce. Poruszane były także delikatne kwestie związane z kryzysem syryjskim i jego wpływem na relacje biznesowe oraz kryzysem uchodźczym i związaną z nim falą nienawiści wobec cudzoziemców w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Tomasz Major złożył w imieniu polskich przedsiębiorców na ręce Pana Ambasadora kondolencje z powodu niedawnych barbarzyńskich ataków terrorystycznych w Ankarze. Ataki te nazwał „tchórzliwym i prymitywnym zamachem na naszych tureckich przyjaciół”.

Prezes IPP Tomasz Major zdecydowanie zdystansował od nieodpowiedzialnych polityków z krajów Europy Środkowo-Wschodniej siejących nieuzasadniony strach przed przybyszami (także pracownikami i przedsiębiorcami) z krajów Lewantu.

Spotkanie przebiegło w bardzo kordialnej atmosferze i zakończyło się póżną nocą. 


Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców i Prezes Izby Pracodawców Polskich Tomasz Major w rozmowie z Nailem Olpak - Prezydentem Tureckiej Federacji Przedsiębiorców MUSIAD.


Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców i Prezes Izby Pracodawców Polskich Tomasz Major w rozmowie z Nailem Olpak - Prezydentem Tureckiej Federacji Przedsiębiorców MUSIAD.