Beata Pawłowska

Beata Pawłowska była do lata 2008 r. pracownikiem Departamentu Ubezpieczeń i Składek w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Warszawie. Jest autorką procedur stosowanych przez ZUS w zakresie poświadczania formularzy E101. Do 2007 roku była w ZUS autorką większości wyjaśnień i interpretacji w zakresie stosowania przez ZUS przepisów o koordynacji ubezpieczeń społecznych. W samym ZUS była znanym, szanowanym i lubianym trenerem pracowników ZUS w zakresie transgranicznych ubezpieczeń społecznych. Jest autorką najważniejszych poradników wydawanych przez ZUS w zakresie delegowania pracowników. Była uczestnikiem negocjacji bilateralnych m.in. polsko-niemieckich, polsko-holenderskich. Od ponad roku zajmowała się także podstawą wymiaru składek dla pracowników zatrudnionych w kraju oraz cudzoziemców zatrudnionych i delegowanych do Polski. Jest współautorką pierwszego komentarza do przepisów kolizyjnych Rozporządzenia 1408/71 oraz autorką kilkuset artykułów publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Monitora Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, na które nierzadko powołują się sądy w swych rozstrzygnięciach dotyczących ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych.

Od września 2008 r. pełni w kancelarii Brighton&Wood funkcję Kierownika Departamentu Advanced Employment Solutions. Wraz ze swym zespołem obsługuje firmy w kontrolach prowadzonych przez ZUS. Doradza też firmom w zakresie polityki w zakresie poświadczania formularzy A1.

Wszechstronne wykształcenie prawnicze uzupełnione o solidną i popartą praktyką wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatków, i prawa pracy powodują, że Beata Pawłowska jest wyśmienitym partnerem do dyskusji na wszelkie tematy z zakresu zatrudniania pracowników, delegowania ich za granicę oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W spółce księgowej ATPO - Global Employment Solutions Pani Beata Pawłowska nadzoruje prowadzenie księgowości płac dla wybranych klientów kancelarii. Pani Beata Pawłowska pracuje w języku angielskim i polskim.

Prywatnie Beata Pawłowska jest podróżnikiem. Aktualnie z wielką determinacją i uporem realizuje projekty wspinaczkowe "korona ziemi" i "korona Polski". 


Beata Bawłowska - Przewodnicząca Rady Naukowej przy IPP, Dyrektor Instytutu Zatrudnienia Transgranicznego, BPawlowska@ipp.org.pl. Beata Pawłowska koordynuje współprace z zagranicznymi instytucjami w zakresie wymiany informacji o regulacjach obowiązujących za granicą, nadzoruje zagraniczne biura IPP.
Contact in English, Polish