Berlin, 3.09.2015 Intensywne spotkanie robocze w Berlinie

Prezes Izby Pracodawców Polskich Tomasz Major rozmawiał w siedzibie Federalnego Zrzeszenia Małych i Średnich Przedsiębiorców o szkodliwej inicjatywie ministrów pracy siedmiu krajów UE (w tym Niemiec) mającej de facto zlikwidować delegowanie w Europie. Z Patrickiem Meinhardem, dyrektorem departamentu politycznego Tomasz Major omawiał koordynację działań Izby Pracodawców Polskich i BWMW w instytucjach europejskich. Nowe przepisy uderzą także w niemieckie firmy - zleceniodawców polskich firm.

Z Rainerem Ptokiem, dyrektorem departamentu zagranicznego Tomasz Major omawiał zacieśnienie współpracy bilateralnej między Izbą Pracodawców Polskich i BWMW, które w siedzibie IPP w Warszawie i w Krakowie ma swoje przedstawicielstwa.