Bruksela, 9.09.2015

Spotkanie z Sekretarzem Generalnym Europejskiej Konfederacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Walterem Gruppem

Tomasz Major, Prezes IPP na długim roboczym spotkaniu w siedzibie Europejskiej Konfederacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw omawiał wspólne i skoordynowane działania mające  na celu monitorowanie i zapobieżenie ograniczania swobody świadczenia usług w UE. Tomasz Major od 2015 pełni w Europejskiej Konfederacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw funkcję Dyrektora Generalnego ds. transgranicznego świadczenia usług i delegowania personelu. Europejska Konfederacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest aktualnie jedną z dwóch najbardziej wpływowych europejskich organizacji przedsiębiorców działających w Brukseli. Wyłączenie z umowy TTIP niekorzystnych dla firm europejskich przepisów o arbitrażu oraz skuteczne storpedowanie zaawansowanych prac nad wprowadzeniem jednolitej europejskiej daniny od przedsiębiorców z tytułu bezrobocia jest efektem skutecznego lobbingu