Europejscy urzędnicy, politycy i decydenci zbierają informacje n/t polskich firm delegujących

W lecie 2014 roku opublikowana została w Dzienniku Urzędowym UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich, które dopiero za półtora roku, tj. do dnia 18 czerwca 2016 r. mają wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tej dyrektywy.

Dla firm delegujących dyrektywa będzie zatem relewantna dopiero po jej implementowaniu w państwie członkowskim, do którego delegowani są pracownicy.

Z informacji, które napływają do portalu www.RynekDelegowania.pl wynika, że w niektórych państwach członkowskich trwają intensywne prace i dyskusje nad kształtem nowych przepisów.

Dyrektywa wdrożeniowa jest niekorzystna dla polskich firm. Została ona uchwalona dzięki nadzwyczajnemu zaangażowaniu polskich europarlamentarzystów wspieranych przez polskie inicjatywy naukowo-biznesowe. Udzielali oni europejskim politykom i urzędnikom wszechstronnych informacji n/t działania polskich firm. Teraz chcą pomóc europejskim urzędnikom w implementowaniu dyrektywy udając przed firmami, że są zaniepokojeni dyrektywą. Jeszcze niedawno indoktrynowali polskie firmy, że dyrektywa to „dobre prawo”, że „przełomowe kompromisy są dobre dla polskich firm”. Teraz mowa jest już dla odmiany o rozdartej Europie. Celem tych inicjatyw jest zlikwidowanie polskiego delegowania w dotychczasowym wydaniu; międzynarodowe agencje pracy przejmą cały rynek polskich firm delegujących, podobnie jak przejmują europejskie rynki pracy tymczasowej i outsourcingu. Zaangażowane w walkę z polskimi firmami są ogromne środki, obce służby i ośrodki naukowe.

Europejscy urzędnicy, politycy i decydenci przygotowują się do stopniowego wdrażania dyrektywy i zbierają informacje od polskich firm delegujących n/t praktyk rynkowych, oferując w zamian wątpliwej jakości i pozbawioną praktycznej przydatności urzędniczą wiedzę „z samego źródła” na temat prawidłowego, zgodnego z interesem państw przyjmujących i niekorzystnego dla polskich firm rozumienia obowiązującego prawa unijnego.

Szukają oni wiedzy o polskich firmach delegujących, które mają kontrolować oraz o praktykach stosowanych na rynku – po to by je zwalczać.

Spotykanie się z europejskimi urzędnikami, politykami i decydentami w ramach konferencji, seminariów i kongresów jest stratą czasu dla firm. Nie jest też wskazane, by dane firm polskich i osób, które kierują za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców trafiły w ręce zagranicznych urzędników i służb. Przekazywanie danych organizacjom i innym inicjatywom współpracującym z europejskimi urzędnikami, politykami i decydentami, którzy zbierają informacje n/t polskich firm delegujących jest fundamentalnym błędem, którego należy się wystrzegać.

„Trzeba tak żyć, żeby nazwisko człowieka nie obijało się władzy o uszy. Władza, jeśli usłyszy jakieś nazwisko, zaraz je zapisuje i taki rozpoznany człowiek ma potem dużo kłopotów.” Ryszard Kapuściński, Wojna Futbolowa.

O implementacji dyrektywy w poszczególnych państwach członkowskich będziemy informowali na bieżąco i bezpłatnie.

Aktualnie trwają prace przygotowawcze w poszczególnych państwach członkowskich, na które ani polscy przedsiębiorcy, ani polscy urzędnicy, ani Komisja Europejska nie mają żadnego wpływu.

Polskim firmom delegującym należy zalecić pogłębianie kontaktów ze swymi kontrahentami zagranicznymi, zdobywanie nowych kontraktów. Wskazane jest powstrzymanie się od współpracy i spotkań z europejskimi urzędnikami, politykami i decydentami, którzy zbierają informacje n/t polskich firm delegujących.  

 

Zawsze aktualne informacje n/t prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych aspektów delegowania za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców znajdują się w bazie wiedzy n/t delegowania:

Komentarze

Ponad 2100 stron rzetelnych, dogłębnych opracowań, przykładów z praktyki i orzecznictwa. Całość podzielona na siedem tomów. To prawdziwa ‘Biblia Delegowania’, obowiązkowa lektura dla każdego, kto zajmuje się transgranicznym zatrudnieniem.

„Po raz pierwszy pojawia się na rynku wydawniczym kompletne i wyczerpujące opracowanie dla firm delegujących pracowników za granicę.”
dr Joanna Bzdok Instytut Zatrudnienia Transgranicznego

Komentarze dostępne są w wersji papierowej oraz jako ebook.

Więcej informacji: www.delegowanie.pl/komentarze

Miesięcznik Delegowanie.pl

Co miesiąc omawiany jest szczegółowo jeden temat ważny dla firm delegujących. Omawiane jest orzecznictwo i praktyka urzędów polskich i zagranicznych.

Więcej informacji: www.delegowanie.pl/miesiecznik_delegowanie

Codzienne informacje n/t praktyki urzędów, ZUS, orzecznictwa oraz zmian w przepisach o delegowaniu

Firmy obsługiwane na stałe przez Kancelarię Brighton&Wood oraz Członkowie Premium Sekcji Delegowanie IPP otrzymują codziennie bieżące informacje n/t delegowania za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.

Więcej informacji:

www.delegowanie.pl/member

www.BrightonWood.com

 

Seminaria, szkolenia i spotkania z zagranicznymi firmami poszukującymi partnerów w Polsce

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, Izba Pracodawców Polskich – największa polska organizacja zrzeszająca firmy kierujące za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców wraz z portalem wiedzy n/t delegowania www.delegowanie.plprzy wsparciu portalu www.RynekDelegowania.pl i merytorycznym udziale Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) organizują kilka razy w roku praktyczne warsztaty poświęcone delegowaniu za granicę.

Podczas spotkań omawiane są aktualne problemy, z którymi zmagają się polskie firmy kierujące personel za granicę.

Na każdym spotkaniu dyskutowane są praktyczne rozwiązania dla firm i skuteczne oraz zyskowne metody legalnego transferu polskich pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę.

Spotkanie prowadzone są przez niekwestionowanych ekspertów-praktyków w dziedzinie delegowania.

Formuła spotkań organizowanych przez Izbę Pracodawców Polskich i portal Delegowanie.pl nie zmieniła się od 15 lat: na spotkania nie są zapraszani ani urzędnicy szkodzący polskim firmom ani teoretyzujący naukowcy i inni doradcy proponujący rozwiązania nierentowne, niebiznesowe i nierealne.

Warsztaty są zawsze prowadzone przez doświadczonych praktyków z Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com), którzy od ponad 15 lat obsługują polskie firmy kierujące za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.

Szanując czas przedsiębiorców wszystkie spotkania odbywają się w ciągu jednego dnia i pozbawione są niepotrzebnych i nic nie wnoszących prelekcji oderwanych od rzeczywistości polityków i urzędników, teoretyzujących naukowców lub początkujących doradców próbujących swoich sił na rynku delegowania i uczących się na skórze przedsiębiorców.

Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów, podczas których omawiane są konkretne rozwiązania dla firm.

Doświadczeni praktycy omawiają konkretne przypadki rozstrzygane przez sądy oraz praktykę poszczególnych instytucji polskich i zagranicznych.

Uczestnicy spotkań zabierają ze sobą konkretne rozwiązania dla firm i odpowiedzi na liczne pytania, które ich nurtują w codziennej pracy.

Więcej informacji: www.delegowanie.pl/seminaria