Komisja Europejska: IPP to jedyna polska organizacja działająca w interesie polskich firm delegujących

W dniu 13.09.2016 Zarząd IPP został oficjalnie poinformowany przez Komisję Europejską, że IPP, jako jedyna polska organizacja zrzeszająca pracodawców złożyła uzasadnioną opinię w/s rewizji dyrektywy wdrożeniowej. Krótką i bardzo ogólnikową opinię złożyły także połączone izby Czech, Słowacji, Węgier i Polski.   

Wnioski IPP zostaną uwzględnione w dalszej debacie w Parlamencie Europejskim i w Radzie UE:

„We would like to inform you that your contribution to the feedback procedure has been duly taken into account in the final summary of the feedbacks received by the Commission, which you find in Annex. Beyond the forceful synthesis operated in this document, your contribution has provided a set of interesting inputs which will be useful during the discussion of the revision of the Posting of Workers Directive.” - napisała Komisja Europejska w swoim komunikacie.

W swym oficjalnym komunikacie Komisja podkreśliła, że organizacje europejskie, w których zrzeszone są polskie organizacje pracodawców i przedsiębiorców działające w powołanej przez prezydenta Dudę Radzie Dialogu Społecznego zgłosiły konieczność dalszego procedowania nad fatalną dla polskich firm dyrektywą. Ich głos został kompletnie pominięty przez instytucje unijne.

„Karygodne jest to, że polskie organizacje zrzeszające przedsiębiorców i pracodawców pozwoliły na poparcie, przez swoich partnerów europejskich, tych niedobrych dla polskich firm przepisów.” – wyraził dla portalu delegowanie.pl swoje oburzenie Tomasz Major, Prezes IPP.

Pełny tekst dokumentu Komisji, z którego wynika, że IPP jako jedyna zakwestionowała i uzasadniła obszernie każdy punkt nowelizacji znajduje się tutaj: www.ipp.org.pl/KE-rewizja

Z dokumentu Komisji Europejskiej wynika, że IPP jako jedyna organizacja walczy skutecznie w obronie polskich firm. Jedyny głos słyszany, ceniony i uwzględniany w debacie o przyszłości rynku usług UE to głos IPP.

„Zdumiewające jest to, że największe polskie organizacje pracodawców i przedsiębiorców nie potrafią wpłynąć na swoich europejskich partnerów, aby ci w sposób stanowczy stanęli w obronie swobody świadczenia usług w Europie. Polscy przedsiębiorcy i Polska potrzebują w Europie wyrazistego głosu w obronie swobód zapisanych w traktatach unijnych i w obronie polskiej racji stanu. Polskie organizacje i inne inicjatywy pokazały, że poza sloganami, wycieczkami do Brukseli na koszt swoich członków i występami medialnymi nie robią nic w obronie polskich firm. Ubolewam też nad tym, że rząd Szydło dał się wciągnąć w dyskusję o praworządności. Zamiast skutecznie bronić polskich przedsiębiorców uwikłany jest w dyskusje o charakterze ustrojowym.” – skomentował komunikat KE dla portalu www.RynekDelegowania.pl Tomasz Major – Prezes Izby Pracodawców Polskich IPP (www.ipp.org.pl) - wiodącej polskiej organizacji wpierającej firmy delegujące oraz Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców.

Rewizja Dyrektywy 96/71 jest w interesie dużych agencji zatrudnienia. Ich polskie i zagraniczne organizacje oraz stowarzyszenia ograniczają się do ogólnikowych stwierdzeń i do chodzenia na oficjalne posiedzenia. Ich bierność jest spowodowana ukrytą walką z polskimi firmami delegującymi w ramach realizacji umów o dzieło i w ramach szeroko pojętego outsourcingu.

„Duże agencje pracy mają następującą strategię: najpierw zlikwidować delegowanie w Europie, a następnie połknąć mniejsze agencje. Polskie firmy – agencje pracy i firmy usługowe powinny jednym murem stanąć w obronie swobody świadczenia usług w Europie. Organizacje i stowarzyszenia agencji zatrudnienia prowadzą przebiegle nieczystą grę na niekorzyść polskich firm.”- zakończył rozmowę z portalem www.RynekDelegowania.pl Tomasz Major – Prezes Izby Pracodawców Polskich IPP (www.ipp.org.pl) - wiodącej polskiej organizacji wpierającej firmy delegujące oraz Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców.