lista niekorzystnych praktyk wobec polskich firm delegujących

Izba Pracodawców Polskich IPP oraz Europejska Federacja Pracodawców EEEV przygotowują dla instytucji europejskich Białą Księgę niekorzystnych praktyk stosowanych w państwach członkowskich UE w stosunku do przedsiębiorców, którzy delegują swoich pracowników.

Jeżeli uważacie Państwo, że

  1. Przepisy krajowe państwa, do którego delegujecie pracowników stawiają Waszą firmę w gorszej sytuacji od konkurencyjnych firm mających siedzibę w tym kraju,
  2. Instytucje państwa, do którego delegujecie pracowników, traktują Waszą firmę niesprawiedliwie, odczuwacie protekcjonistyczne zachowania urzędników, którzy Was kontrolują i w związku z tym stawiana jest Wasza firma w gorszej sytuacji od konkurencyjnych firm mających siedzibę w tym kraju,
  3. Praktyka związana z lokalnymi przepisami i postępowaniem urzędników i/lub ich zachowaniem stawiają Waszą firmę w gorszej sytuacji od konkurencyjnych firm mających siedzibę w tym kraju,

to prosimy w skrócie opisać te praktyki.

Izba Pracodawców Polskich IPP oraz Europejska Federacja Pracodawców EEEV gwarantują anonimowość zgłoszeń.

Prosimy o wypełnienie tego anonimowego formularza.

Danych firmy, nr telefonu i emaila nie musicie Państwo podawać.

W przypadku podania tych danych, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub mailowo w celu omówienia problemu.

Możecie Państwo również załączyć – w wersji anonimowej z wymazanymi danymi - dokumenty, pisma urzędowe etc., z których takie protekcjonistyczne lub dyskryminacyjne działania wynikają.

W żadnym wypadku Państwa dane nikomu nie zostaną przekazane.

Przypominamy, że termin nadsyłania zgłoszeń upływa już 10.04.2016.

FORMULARZ: http://ipp.org.pl/niekorzystne-praktyki-wobec-polskich-firm-delegujacych.html