negocjacje offsetowe z francuską firmą Airbus Helicopters a dyskryminacja polskich firm we Francji

W dniu 10.10.2016 Prezes Izby Pracodawców Polskich skomentował w piśmie skierowanym do Wicepremiera Morawieckiego decyzję polskiego rządu w sprawie niekontynuowania negocjacji offsetowych z francuską firmą Airbus Helicopters dotyczących zakupu dla polskiej armii śmigłowców Caracal.

Tomasz Major zwrócił w swym piśmie uwagę na fakt, że od 2014 roku trwa na francuskim rynku bezpardonowa walka francuskiego aparatu państwowego z polskimi firmami usługowymi, które delegują swój personel do Francji. Z wytycznych, którymi dysponują urzędnicy francuscy wynika, że permanentnym kontrolom należy poddać nie tylko wszystkie polskie podmioty świadczące usługi we Francji, ale także – w ramach prewencyjnej akcji odstraszania - ich francuskich partnerów – odbiorców polskich usług.

Francuskie władze korzystają w tym kontekście z drakońskich i skutecznych w odstraszaniu polskich firm metod usankcjonowanych w ustawach Loi Savary i Loi Macron.

W ostatnich dwóch latach z rynku francuskiego zostało wyrzuconych ok. 30% polskich eksporterów usług. Wyłączną winę za to ponosi francuski aparat państwowy.

We francuskich mediach trwa od dwóch lat nieustanna i inicjowana przez francuskie instytucje publiczne nagonka na polskie firmy usługowe.  

„Uważamy za wskazany wszechstronny przegląd wszystkich kontraktów, jakie zawiera państwo polskie z francuskimi podmiotami.

Proszę Pana Premiera w imieniu polskich eksporterów usług transgranicznych, aby, nie naruszając zasad określonych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), rząd oraz podległe rządowi służby dokonały krytycznego przeglądu wszystkich umów zawieranych przez polskie państwo z francuskimi podmiotami.   

(…)

W zakresie polityki energetycznej za kompletnie chybione uważamy prowadzone w ostatnich latach rozważania n/t budowy elektrowni jądrowych na terenie Polski w oparciu o kosztowne uzależnienie na wiele dekad polskich odbiorców prądu od francuskich dostawców technologii. Wyrażam nadzieję, że Państwa rząd będzie dążył do niezależności energetycznej Polski. Zmiana podmiotów, od których polska energetyka na wiele dekad uzależnia się – z rosyjskich na francuskie - nie jest naszym zdaniem właściwą drogą.” – napisał w swoim liście Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich IPP.