Niekorzystne praktyki wobec polskich firm delegujących

Izba Pracodawców Polskich IPP oraz Europejska Federacja Pracodawców EEEV gwarantują anonimowość zgłoszeń.

Prosimy o wypełnienie tego anonimowego formularza.

Danych firmy, nr telefonu i emaila nie musicie Państwo podawać.

W przypadku podania tych danych, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub mailowo w celu omówienia problemu.

Możecie Państwo również załączyć – w wersji anonimowej z wymazanymi danymi - dokumenty, pisma urzędowe etc., z których takie protekcjonistyczne lub dyskryminacyjne działania wynikają.

W żadnym wypadku Państwa dane nikomu nie zostaną przekazane.