Poradnik RODO dla firm delegujących, zatrudniających cudzoziemców, dla agencji pracy oraz dla agencji opieki

Poradnik (192 strony) jest bezpłatny dla firm przystępujących do IPP (www.delegowanie.pl/member) oraz dla firm członkowskich przedłużających status członka IPP na kolejny rok, a także dla wszystkich firm, które zgłaszają na dowolną konferencję IPP (www.delegowanie.pl/seminaria) przynajmniej trzy osoby na przynajmniej dwa moduły.

Cena regularna dla pozostałych firm: 299,00 EUR
Cena dla firm członkowskich IPP, które nie korzystają z bezpłatnych egzemplarzy: 49,00 EUR.
Formularz zamówienia:
  • Nie korzystam jeszcze z pakietu członkowskiego IPP, ale chcę z niego skorzystać (www.delegowanie.pl/member) i proszę wysłać na mój adres jedną wybraną przeze mnie bezpłatną publikację książkową (www.delegowanie.pl/publikacje) oraz bezpłatny poradnik RODO.
  • Korzystam już z pakietu członkowskiego IPP, chcę go przedłużyć na kolejny rok i proszę w związku z tym wysłać na mój adres jedną wybraną przeze mnie bezpłatną publikację książkową (www.delegowanie.pl/publikacje) oraz bezpłatny poradnik RODO.
  • Zgłaszam na najbliższą Konferencję trzy osoby z naszej firmy na przynajmniej dwa moduły (www.delegowanie.pl/seminaria) i proszę w związku z tym przekazać nam na konferencji bezpłatny poradnik RODO.
  • Korzystam już z pakietu członkowskiego IPP, ale nie skorzystamy lub skorzystaliśmy już z bezpłatnego egzemplarza poradnika RODO; proszę o wysłanie na nasz adres i na nasz koszt Poradnika RODO w cenie dla członków IPP: 49,00 EUR + koszty pakowania i wysyłki.
  • proszę o wysłanie na nasz adres i na nasz koszt Poradnika RODO w cenie regularnej: 299,00 EUR + koszty pakowania i wysyłki.

Formularz zamówienia