Pakiet Członkowski PREMIUM

Uprawnienia Członka Programu Premium (wszystkie poniższe usługi zapewniane są w ramach pakietu członkowskiego i nie wiążą się dla Członków Premium z dodatkowymi opłatami):
 
 1. Modelowa dokumentacja dla pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych + aktualizacja dokumentacji w okresie członkostwa;
 2. Modelowa dokumentacja dla cudzoziemców zatrudnionych w Polsce i dla cudzoziemców delegowanych do Polski + aktualizacja dokumentacji w okresie członkostwa;
 3. Modelowa dokumentacja dla agencji pracy tymczasowej, firm outsourcingowych i innych firm zajmujących się na terenie Polski świadczeniem usług związanych z kierowaniem personelu do innych firm + aktualizacja dokumentacji w okresie członkostwa;
 4. Nieograniczony dostęp do bazy wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza
 5. Wszystkie publikacje papierowe, książki, etc.: www.delegowanie.pl/publikacje (w przypadku chwilowego wyczerpania – ebook – patrz opis na www.delegowanie.pl/publikacje);
 6. Indywidualne konsultacje online w Kancelarii Brighton&Wood – 1x (60 minut) na miesiąc (bez ograniczeń ilościowych i czasowych dla Członków Programu GOLD);  
 7. Indywidualne konsultacje w biurach Kancelarii Brighton&Wood – 1x (90 minut) na kwartał (bez ograniczeń ilościowych i czasowych dla Członków Programu GOLD);
 8. Indywidualne konsultacje ad hoc + infolinia w sytuacjach nagłych - konsultacja w ciągu 24h (kwestie związane z A1, kontrole w kraju i za granicą, inne sytuacje krytyczne) – w ilościowych ramach limitu dla konsultacji online (3x w każdym kwartale) (bez ograniczeń ilościowych i czasowych dla Członków Programu GOLD);
 9. Indywidualne comiesięczne konsultacje online (60 min) z Tomaszem Majorem, Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood – w ilościowych ramach limitu dla konsultacji online (3x w każdym kwartale) (bez ograniczeń ilościowych i czasowych dla Członków Programu GOLD)
 10. Indywidualne cokwartalne konsultacje w biurze w Krakowie lub w Warszawie (60 min) z Tomaszem Majorem, Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood – w ilościowych ramach limitu dla konsultacji w biurze Kancelarii Brighton&Wood (1x w każdym kwartale) (bez ograniczeń ilościowych i czasowych dla Członków Programu GOLD)
 11. Codzienny Newsletter: Codzienne informacje zawierające orzeczenia, interpretacje i inne pożyteczne informacje n/t delegowania, zatrudniania cudzoziemców i nowoczesnych form zatrudnienia – minimum 40 informacji w każdym kwartale członkostwa;
 12. Miesięcznik „Delegowanie.pl | PracaCzasowa.eu | Cudzoziemcy.org | InstytutOpieki.eu” (wersja papierowa na seminariach organizowanych przez Delegowanie.pl, wersja elektroniczna wysyłana co miesiąc);
 13. Udział we wszystkich seminariach i konferencjach organizowanych przez portale Delegowanie.pl, PracaCzasowa.eu, Cudzoziemcy.org, InstytutOpieki.eu: www.delegowanie.pl/seminaria – trzy osoby z firmy;
 14. Udział w czwartkowych seminariach online dla firm: www.delegowanie.pl/online - trzy osoby z firmy;
 15. Udział w pracach nast. sekcji oraz wszystkie usługi zapewniane członkom nast. sekcji:
  1. Sekcji Delegowanie: www.delegowanie.pl
  2. Sekcji Pracy Tymczasowej, Outsourcingu i Nowoczesnych Form Zatrudnienia: www.PracaCzasowa.eu
  3. Sekcji Zatrudnienia Cudzoziemców: www.Cudzoziemcy.org
  4. Sekcji Opieki: www.InstytutOpieki.eu
  5. Sekcji Niemieckiej
  6. Sekcji Francuskiej
  7. Sekcji Skandynawskiej
  8. Sekcji Belgijsko-Niderlandzkiej
  9. Sekcji Budownictwa, Energetyki i Infrastruktury
 16. Udział w Obiadach Mistrzów Delegowania po każdym seminarium organizowanym przez Delegowanie.pl (3 osoby z firmy);
 17. Konsultacje w drobnych sprawach przez kancelarię Brighton&Wood przed/po każdym seminarium organizowanym przez Delegowanie.pl;
 18. Dostęp do wyjaśnień urzędowych uzyskiwanych przez IPP od polskich i zagranicznych instytucji;
 19. Uzyskiwanie indywidualnych wyjaśnień urzędowych od polskich i zagranicznych instytucji;
 20. Specjalne warunki dla uczestników Programu Premium (zawarte w pakiecie GOLD):
  • Biura siedziby spółki w budynkach IPP w Krakowie, Warszawie i Berlinie + obsługa korespondencji i kontroli w firmach na specjalnych warunkach;
  • Przedstawiciel do kontaktów z administracją państwa przyjmującego oraz przechowywanie dokumentów na terenie Niemiec, Belgii i Francji na specjalnych warunkach;
  • Obsługa w postępowaniach kontrolnych w Polsce, Niemczech, Francji, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Danii, Norwegii, Finlandii i Szwecji na specjalnych warunkach;
 
Zmiana na Członkostwo GOLD w dowolnym momencie bez utraty wpłaconych środków.
Wysokość opłaty podawana jest indywidualnie
Rozliczenie: 1x na kwartał, umowa na 3 miesiące, przedłużana na kolejny kwartał.

Uprzejmie informujemy, że do końca sierpnia 2017 r. z pakietów tych mogą korzystać wyłącznie firmy, które korzystają z Członkostwa Zwyczajnego (www.delegowanie.pl/member) przez przynajmniej 3 miesiące. Dla pozostałych przedsiębiorców Pakiet Premium dostępny będzie od 1.9.2017.
 

 
Kontakt z dyrektorem wykonawczym w IPP, p. dr Joanną Bzdok:

dr Joanna Bzdok,
Dyrektor Zarządzający
Izbą Pracodawców Polskich

 

 

 

Niniejszym zgłaszam zainteresowanie Członkostwem Premium.
Proszę o kontakt w tej sprawie.