Propozycje Ministerstwa Pracy dla Izby Pracodawców Polskich - największej organizacji zrzeszającej firmy delegujące pracowników za granicę

Podczas narady w dniu 18.12.2012 r. Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko złożył propozycję IPP uczestniczenia w otwartej debacie z polskimi związkami zawodowymi, mającej na celu wypracowanie wspólnego i głębszego zrozumienia ograniczeń wynikających z kontrowersyjnego projektu dyrektywy. Praktyczna wiedza, doskonała znajomość przepisów oraz wieloletnie doświadczenie członków IPP - leaderów polskiego rynku delegowania, czynią IPP wiarygodnym i nieodzownym partnerem w polskiej debacie nt. nowej dyrektywy.

W kontekście prac zmierzających do oceny skutków wejścia w życie projektu dyrektywy niezbędne są poszerzone i wiarygodne dane z rynku pracy oraz opinie szerokiego grona partnerów społecznych. MPiPS z dużym zainteresowaniem przyjęło ocenę merytoryczną Izby Pracodawców Polskich i jest zainteresowane kontynuowaniem wymiany poglądów w oparciu o wyniki analiz, statystyk finansowych i raportów dotyczących obecnej skali delegowania polskich pracowników do Unii, przekazywanych przez naszą organizację. W kontekście powyższej debaty istotna jest szczegółowa ocena niekorzystnych skutków propozycji zawartych w nowej dyrektywie na polski rynek delegowania i wpływy do budżetu państwa. W dniu 2.1.2013 r. zarząd IPP zlecił Instytutowi Zatrudnienia Transgranicznego przygotowanie stosownych ekspertyz i przeprowadzenie badań.