Raport z działalności IPP w czerwcu 2017 r.:

Książka „Praca tymczasowa, outsourcing i elastyczne stosunki zatrudnienia w Polsce” W czerwcu 2017 r. ukazała się pod patronatem honorowym Izby Pracodawców Polskich oraz pod patronatem merytorycznym Kancelarii Brighton&Wood książka pod redakcją Tomasza Majora „Praca tymczasowa, outsourcing i elastyczne stosunki zatrudnienia w Polsce”.
Na ponad 600 stronach autorzy – wybitni praktycy obsługujący od ponad dwóch dekad polskie i zagraniczne firmy zajmujące się pracą tymczasową oraz szeroko rozumianym outsourcingiem – prezentują w sposób systematyczny, przejrzysty i przystępny prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty pracy tymczasowej oraz stosowania nowoczesnych i elastycznych stosunków zatrudnienia.

Książka zawiera obszerny komentarz do zmienionych w 2017 przepisów o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, prezentuje w sposób syntetyczny najczęściej stosowane modele optymalizacyjne oraz wskazuje na zagrożenia i tendencje zmian w polskim prawie. Jest to obowiązkowa lektura dla każdego, kto zajmuje się pracą tymczasową, outsourcingiem, nowoczesnymi stosunkami zatrudnienia i optymalizacjami związanymi z zatrudnieniem.

Dla pracowników działów kadr i płac firm świadczących usługi, ale także dla firm będących odbiorcami usług, dla adwokatów, doradców podatkowych i radców prawnych niniejszy poradnik jest obowiązkowym narzędziem, z którego korzystać należy w codziennej pracy.

To imponujące dzieło – efekt zespołowej pracy całego teamu Kancelarii Brighton&Wood – jest prawdziwą kopalnią wiedzy – Encyklopedią Pracy Tymczasowej, Outsourcingu, Nowoczesnych Stosunków Zatrudnienia i Optymalizacji; to najszersza i pierwsza na polskim rynku tak kompleksowa publikacja.
Modelowa Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec Najnowsza, zaktualizowana w 2017 r. dokumentacja dla firm działających w branży opieki w Niemczech Kancelaria Brighton&Wood przekazała Instytutowi Opieki i Sekcji Opieki działającej przy IPP obszerną publikację zawierającą wzory umów i innych dokumentów stosowanych w praktyce delegowania opiekunek do Niemiec. Publikacja jest niezwykle obszerna, zawiera ponad 100 stron umów, regulaminów, oświadczeń i innych standardowych i nietypowych dokumentów wymaganych przez prawo oraz wspierających działalność związaną z delegowaniem opiekunek do Niemiec. Dokumentacja została starannie i przejrzyście oraz uwzględnia aktualny stan prawny w Polsce i w Niemczech.

W sporach z administracją (ZUS, PIP, administracja podatkowa) oraz z pracownikami i zleceniobiorcami przed sądami kluczowym orężem firmy delegującej są dokumenty. „Dokumenty w praktyce eksportowej bardzo często kreują rzeczywistość” – mawiają doświadczeni prawnicy. Faktem jest, że dowód z dokumentu jest bardziej wiarygodny, niż dowody ze świadków.
Dlatego też należy do sporządzania dokumentów przywiązywać należytą wagę.

Kancelaria Brighton&Wood przygotowuje kompleksową dokumentacje kontraktową oraz pracowniczą dla firm, które delegują opiekunki do Niemiec. Dokumentacja obejmuje nie tylko umowy, ale także regulaminy, oświadczenia i inne dokumenty towarzyszące. Słynne są na rynku „cyrografy” – oświadczenia znacząco utrudniające pracownikom dochodzenie roszczeń.
System umów rekomendowany przez Brighton&Wood pozwala znacząco optymalizować koszty delegowania. Dokumentacja
przygotowywana w Brighton&Wood jest wynikiem kilkunastu lat doświadczenia w obsłudze firm delegujących. Dokumentacja jest regularnie aktualizowana i dopasowywana do aktualnych trendów na rynku.

Ponad 20 spotkań online dla firm W czerwcu odbyło się 28 spotkań online dla firm delegujących swój personel za granicę oraz dla firm zajmujących się pracą tymczasową w Polsce, outsourcingiem w Polsce a także dla firm zatrudniających w Polsce cudzoziemców. Bardzo dziękujemy członkom IPP za liczny udział w spotkaniach, podczas których staramy się przekazać najbardziej aktualną i przede wszystkim praktyczną wiedzę n/t delegowania.

15 firm członkowskich IPP skorzystało w czerwcu z rozszerzonej/ kompleksowej konsultacji w/s delegowania i w s/s zatrudnienia cudzoziemców Konsultacja n/t delegowania i zatrudnienia cudzoziemców to jedna z najbardziej cenionych usług Brighton&Wood. Zapewnia ona szybką ocenę stanu faktycznego i problemu. Podczas takiej konsultacji rekomendowane są kierunki działań oraz wskazywane możliwości optymalizacji.
Omawiane są różne możliwe i dopuszczalne prawem oraz stosowane na rynku modele postępowania. Członkowie zwyczajni IPP korzystają z 33% zniżki na konsultacje. Członkom Premium konsultacja zapewniana jest bezpłatnie. http://delegowanie.pl/serwis

W 6 firmach członkowskich IPP przeprowadzony został kompleksowy audyt związany z delegowaniem za granicę i z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce Audyt przeprowadzany jest przez Kancelarię Brighton&Wood i obejmuje analizę dokumentów, dokumentacji, umów z kontrahentami oraz wszystkich procedur związanych z delegowaniem. Audyt obejmuje także tryb naliczania płac oraz poprawność stosowanych dokumentów i procedur. Na koniec audytu przygotowywany jest raport zawierający ocenę stanu faktycznego oraz sugestie zmian. Audyt połączony jest zawsze z przygotowaniem modelowej dokumentacji. Usługa ta zarezerwowana jest dla członków IPP: http://delegowanie.pl/serwis
12 firm członkowskich IPP skorzystało w czerwcu z Hotline dla Członków IPP W nagłych sytuacjach, w przypadku prowadzonych w kraju lub za granicą kontroli, Kancelaria Brighton&Wood zapewnia członkom IPP konsultację w ciągu 24h. Konsultacja odbywa się przy pomocy nowoczesnej platformy komunikacyjnej pozwalającej na prowadzenie telekonferencji z każdego miejsca na ziemi. Usługi te zarezerwowane są dla członków IPP.