Skuteczna Rekrutacja - Akcja IPP: Darmowy Posiłek dla każdego pracownika w Polsce i za granicą

Izba Pracodawców Polskich wraz z wiodącymi polskimi producentami żywności rozpoczęła w maju 2017 roku ogólnopolską akcję:

"Smaczny polski posiłek dla każdego pracownika!"

Celem akcji jest zapewnienie każdemu pracownikowi zatrudnionemu na terenie Polski, każdemu pracownikowi delegowanemu za granicę oraz każdemu cudzoziemcowi, który wykonuje pracę na terenie kraju, bezpłatnego ciepłego posiłku lub całodziennego wyżywienia.

Pracodawcy zrzeszeni w IPP wyznaczają trendy na rynku pracy. W maju 2017 r. sięgnęli oni po najlepszy sposób na incentive dla załogi: wyżywienie.

Ubocznym efektem programu jest naturalna zachęta dla pracowników do podjęcia zatrudnienia u pracodawców, którzy uczestniczą w Programie.

„Podstawową kwestią, na którą od prawie dwóch dekad istnienia IPP zwracają nasi pracodawcy to godność każdego zatrudnionego. Pracownicy bardzo często pracują i nocują z dala od swoich domów. Firmy zrzeszone w IPP dostrzegły zmienione przyzwyczajenia żywieniowe swoich pracowników. Kiedyś to żona przygotowywała gotowe dania domowe dla swojego męża. Dziś większość pracowników delegowanych bądź w delegacji żywi się podle – kupując byle jakie jedzenie w handlu detalicznym. Nasi pracodawcy postanowili wprowadzić Dobrą Zmianę na każdej budowie i w każdym zakładzie pracy w kraju i za granicą, gdzie działają.

Każdy zatrudniony ma prawo do ciepłego posiłku. I nie chodzi tu o tradycyjną i obrzydliwą - powodującą już na samą myśl o niej odruchy wstrętu „zupę z wkładką” – o której mówią przepisy BHP. Mówimy tu o smacznych i pięknie podanych zdrowych polskich posiłkach wyprodukowanych w polskich zakładach pracy z polskich produktów – warzyw, owoców i mięsa.

Ta akcja to koniec odrażającej konserwy i początek ery smacznego jedzenia – podanego pracownikom w nowoczesny i estetyczny sposób na każdej budowie i w każdym zakładzie pracy w Polsce i w Europie.” – ogłosił Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich i Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców.

Dania, które członkowie IPP zapewniają swojemu personelowi to pełnowartościowe posiłki. Nie zawierają one E-składników; nie zawierają trującego i wszechobecnego w Polsce glutaminianiu; nie zawierają też szkodliwego dla zdrowia MOM (mięso oddzielane mechanicznie).

Solidne i lekkie oraz estetyczne opakowanie idealnie nadaje się do transportu. Posiłki nie wymagają przy tym przechowywania i przewożenia w lodówce, co powoduje, że logistyka ich zapewniania jest tania i prosta.

Dzięki efektowi skali udało nam się wynegocjować z producentami doskonałe ceny produktów. Naszym celem jest wygenerowanie jak największej ilości zamówień w pierwszych miesiącach realizacji projektu. Pozwoli to na stopniowe obniżanie cen.

Cena pełnego obiadu rozpoczyna się w tej chwili od 2,49 PLN.

Już teraz wynegocjowaliśmy możliwość zwrotu zamówionych i dostarczonych posiłków w przypadku niewykorzystania przez załogę.

Jeżeli macie Państwo pomysł na wspólne zakupy innych produktów/usług często zamawianych przez pracodawców, prosimy o kontakt. Postaramy się dotrzeć do producentów i poprosić ich o dobre ceny dla członków Izby Pracodawców Polskich. Co roku ze wsparcia IPP korzysta ponad 2100 pracodawców. Stanowimy potężną siłę w rozmowach z dostawcami!

Izba Pracodawców Polskich zapewnia swoim firmom członkowskim, którzy biorą udział w Programie:

  • pełną dokumentację zaakceptowaną przez instytucje kontrolne (inspekcje pracy) w kraju i za granicą
  • pełną dokumentację pozwalającą na skuteczne potrącanie części lub całości kosztów wyżywienia z należności przysługujących pracownikom i zleceniobiorcom zatrudnionym w kraju i za granicą
  • obsługę prowadzonych w Polsce i za granicą kontroli dot. stosowanych procedur związanych z zapewnianiem wyżywienia;
  • dokumentację pozwalającą na uniknięcie negatywnych skutków podatkowych i ubezpieczeniowych zapewnienia wyżywienia personelowi 

Informacje o programie oraz formularz Kontaktowy: www.ipp.org.pl/food

Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) jest największą branżową organizacją w Polsce zrzeszającą agencje pracy tymczasowe, agencje zatrudnienia świadczące usługi pośrednictwa pracy i firmy outsourcingowe. Izba Pracodawców Polskich jest też nieprzerwanie od roku 2006 największą organizacją polską zrzeszającą firmy zajmujące się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem. Co roku z usług i wsparcia Izby Pracodawców Polskich korzysta ponad 2100 firm.

Misją IPP jest utrzymanie wysokiej zyskowności zatrudnienia przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokich realnych wynagrodzeń netto dla personelu delegowanego. 

Przystąp do IPP, korzystaj ze wsparcia i zmieniaj rzeczywistość: http://ipp.org.pl/zostan-czlonkiem-ipp.html

Mamy nadzieję, że rozpoczęta przez kilkunastu pracodawców Akcja stanie się standardem w działalności pracodawców polskich.

Zespół IPP oraz Zespoły Sekcji działających przy IPP:

Sekcja Pracy Tymczasowej, Outsourcingu i Nowoczesnych Form Zatrudnienia: www.PracaCzasowa.eu

Sekcja Zatrudnienia Cudzoziemców: www.Cudzoziemcy.org

Sekcja Delegowania: www.Delegowanie.pl

Sekcja Opieki: www.InstytutOpieki.eu

Sekcja Budownictwa, Energetyki i Infrastruktury

Sekcja Niemiecka

Sekcja Francuska

Sekcja Belgijska i Niderlandzka

Sekcja Skandynawska