Zarząd Izby Pracodawców Polskich będzie współpracował z nowym rządem

W dniu 16.11.2015 roku Prezes Izby Pracodawców Polskich przesłał na ręce Pani Premier Beaty Szydło gratulacje z okazji zaprzysiężenia nowego rządu.

Tomasz Major życzył Pani Premier wytrwałości w realizacji ambitnego programu wyborczego i zadeklarował wszechstronną współpracę w zakresie obrony polskiego eksportu usług.

Jednocześnie Prezes Zarządu IPP zaapelował o uwzględnienie w pracach legislacyjnych potrzeb polskich przedsiębiorców i przypomniał o postulacie IPP, by jednoosobowych przedsiębiorców oraz wspólników spółek osobowych zwolnić całkowicie z uciążliwych danin na rzecz ZUS. „Obciążenie jednoosobowych przedsiębiorców horrendalnymi aktualnie składkami jest niemoralne i hamuje polską przedsiębiorczość. Drobni sklepikarze, taksówkarze i inni przedsiębiorcy przez ponad pół miesiąca pracują tylko po to, by opłacić należne składki. Należy jak najszybciej wprowadzić zasadę dobrowolności w zakresie składek na ubezpieczenia socjalne samozatrudnionych.” – napisał w swoim oświadczeniu Tomasz Major.

Tomasz Major przypomniał, że ustępująca koalicja głosami ministra pracy, europosłów oraz zaprzyjaźnionych organizacji polskich i zagranicznych przyczyniła się walnie do uchwalenia skrajnie niekorzystnej dla polskich firm dyrektywy wdrożeniowej, która jest aktualnie w fazie implementacji, także w Polsce.

Tomasz Major zaapelował o stworzenie nowego skutecznego mechanizmu obrony polskich usług w UE.