zmiana przepisów o delegowaniu: spotkanie IPP i EEEV z Komisją Europejską

Szanowni Państwo!

W dniu 16.03.2016 miało miejsce trójstronne spotkanie robocze Izby Pracodawców Polskich oraz Europejskiej Federacji Pracodawców z Komisją Europejską w/s pakietu nowych przepisów o delegowaniu pracowników.

Z ramienia Komisji Europejskiej uczestniczył m.in. merytoryczny autor projektu dyrektywy zmieniającej podstawowa Dyrektywę 96/71.

Obydwie organizacje pracodawców reprezentował Tomasz Major – Prezes IPP, który od marca 2016 r. do lutego 2019 r. pełni także zaszczytną funkcję Prezydenta Europejskiej Federacji Pracodawców.

Spotkanie miało charakter roboczy i stricte merytoryczny.

Podczas spotkania omówione zostały następujące aspekty:

 1. Treść dyrektywy zaproponowana przez Komisję Europejską;
  1. Zasada „równej płacy” przy delegowaniu;
  2. Delegowanie powyżej 24 miesięcy;
  3. Zastępstwo jako negatywna przesłanka delegowania i jako przesłanka delegowania nielegalnego;
  4. Delegowanie przez agencje pracy.
 2. Diety delegacyjne jako element wynagrodzenia oraz jako dodatkowy dyskryminujący warunek delegowania: pomysły na rozwiązanie konfliktu oraz problemów w praktyce delegowania;
 3. Zmiany w zasadach poświadczania formularz A1 – propozycje rychłej, niekorzystnej dla polskich firm, zmiany przepisów;
 4. Ujednolicenie podstawy wymiaru składek przy delegowaniu – zakaz stosowania ulg w zakresie oskładkowania (np. ulgi funkcjonującej w prawie polskim);
 5. zaostrzenie zasad poświadczania A1 – dyskusja n/t wprowadzenia każdorazowej zgody zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej,
 6. wyłączenie z definicji delegowania pracowników, którzy otrzymują formularze A1 z art. 13.

O tych trudnych dla polskich firm zmianach portal www.Delegowanie.pl oraz www.RynekDelegowania.pl informował już latem 2015 roku. Teraz te, zapowiadane rok temu zmiany, krystalizują się w postaci konkretnych propozycji legislacyjnych. Mamy już oficjalny projekt dyrektywy. Kolejne przepisy są w zaawansowanym stadium przygotowań.  

„My trzymamy rękę na pulsie i aktywnie uczestniczymy w procesie tworzenia nowych przepisów, zgłaszamy nasze propozycje, krytykujemy złe rozwiązania. Razem z naszymi silnymi europejskimi partnerami mówimy jednym głosem. Bardzo żałuję, że ograniczone są aktualnie możliwości wywarcia wpływu na projektowane przepisy przez władze państw delegujących – a to w świetle różnych stanowisk państw członkowskich w/s kryzysu imigracyjnego w UE oraz w świetle problemów i zakłóceń w przestrzeganiu porządku demokratycznego w niektórych państwach Europy Środkowo-Wschodniej.” - Skomentował dla portalu www.RynekDelegowania.pl Tomasz Major, Prezes IPP oraz Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców.

Polska przegrała poprzednią bitwę o delegowanie: „sprawozdawcą” oraz „sprawozdawcą-cieniem”, czyli wiodącymi osobami mającymi wpływ na treść dyrektywy wdrożeniowej były dwie polskie europosłanki, wywodzące się z poprzedniego obozu rządzącego Polską. Zostały one ograne przez aktywnych europosłów lobbujących za nowym prawem, którego celem jest zlikwidowanie delegowania w Europie. Jeszcze roku temu powtarzały one na różnych zjazdach organizowanych przez polskie stowarzyszenia i inicjatywy naukowo-biznesowe, że dyrektywa wdrożeniowa to „dobre prawo” i że zapobiegła oba „otwieraniu” dyrektywy podstawowej 96/71. Nie minął  rok, a już Komisja Europejska rozmontowuje właśnie dyrektywę podstawową 96/71.

Izba Pracodawców Polskich od samego początku prac nad dyrektywą wdrożeniową była za storpedowaniem, wszelkimi możliwymi sposobami, także przy użyciu nietypowych metod i środków oraz służb, tej fatalnej dla polskich firm inicjatywy prawodawczej.

Urzędnicy Komisji Europejskiej przygotowujący nowe, dyskryminujące polskie firmy przepisy przyznają, że w swoich pracach bazują na wiedzy o rzekomo nielegalnych praktykach polskich firm, którą zdobywają m.in. od polskich stowarzyszeń i inicjatyw naukowo-biznesowych na konferencjach oraz w rozmowach prowadzonych za pośrednictwem europosłów koalicji rządzącej w Polsce do jesieni 2015 r. Nie tylko polskie organizacje i stowarzyszenia biznesowe, ale także niektóre polskie izby gospodarcze za granicą są przedmiotem infiltracji przez obce służby i inspekcje działające za pośrednictwem różnych konsultantów, prawników oraz innych „ekspertów”. Zbierają one informacje n./t działania konkretnych polskich firm i dążą one do zlikwidowania delegowania w Europie. Efektem tego będzie zdominowanie rynku outsourcingu przez kilka globalnych agencji pracy. Za przyjęciem dyrektywy wdrożeniowej, która okazuje się ogromnym problemem dla polskich firm i która już spowodowała ograniczenie delegowania do Francji o ponad 30%, byli polscy europosłowie oraz niektóre polskie środowiska naukowo-biznesowe. Zapraszając na spotkania europejskich i polskich urzędników przekazują oni szczegółową i nie zawsze wygodną dla polskich firm wiedzę o praktyce rynkowej. Efektem tego jest nowy pakiet przepisów, nad którymi pracuje Komisja Europejska.

W pracach nad nowymi przepisami z ramienia europejskich firm uczestniczy Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich, Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood  i Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców.

Portal www.RynekDelegowania.pl informuje na bieżąco o postępach prac w instytucjach europejskich.

Uczestnicy najbliższego spotkania dowiedzą się z pierwszej ręki o planowanych zmianach.  

Kraków, 7.04.2016  | Sala Konferencyjna Portalu www.Delegowanie.pl: Hotel CONRAD**** | ul. Josepha Conrada 29

Plan Konferencji dla Praktyków Delegowania: 

9.00 – 11.00     Delegowanie do Belgii, Francji i Niderlandów

11.00 – 13.00  Rewolucyjne zmiany w zakresie delegowania: nowe dyrektywy europejskie oraz zmiany w prawie polskim. Dyrektywa wdrożeniowa, pakiet mobilności, polska ustawa o delegowaniu pracowników oraz zmiany w polskich przepisach i praktyce urzędów w zakresie A1, podstawy wymiaru składek, delegowania zleceniobiorców

13.00 – 15.00  Delegowanie do Niemiec: rewolucyjne zmiany w zakresie delegowania pracowników i pracowników tymczasowych do Niemiec, przyszłość delegowania do Niemiec

Brighton &Wood prowadzi konsultacje dla firm w biurach w Warszawie, Krakowie, Berlinie, Brukseli, Kopenhadze, Oslo oraz w Amsterdamie, a także w siedzibie konsultowanych przedsiębiorców w kraju i za granicą.

Portal Delegowanie.pl zapewnia firmom, które wcześnie zgłaszają się na seminaria, atrakcyjne upominki w postaci cennych publikacji.

Firmy, które do 21.03.2016 zgłoszą się (i opłacą uczestnictwo przynajmniej trzech osób) na wszystkie trzy moduły (9.00, 11.00, 13.00) otrzymają na seminarium bezpłatnie wart 9.900 PLN komplet najnowszych komentarzy n/t delegowania: http://delegowanie.pl/komentarze 

Szczegółowe programy spotkań:

9.00 – 11.00     Delegowanie do Belgii, Francji i Niderlandów

Delegowanie do Francji:
Francja to rynek, na którym polskie firmy i ich francuscy kontrahenci poddani są wyjątkowo dyskryminacyjnym kontrolom i drakońskim sankcjom. Kancelaria Brighton&Wood obsługuje kilkadziesiąt firm operujących na rynku francuskim. Są wśród nich zarówno firmy delegujące pracowników w ramach realizacji umów o dzieło, jak i agencje pracy tymczasowej. Z wiedzy i doświadczenia prawników Brighton&Wood korzystają nie tylko polskie firmy rodzinne, ale także międzynarodowe korporacje działające globalnie oraz francuskie spółki giełdowe i państwowe. Kancelaria Brighton&Wood obsługuje polskie firmy w postępowaniach kontrolnych na terenie Francji oraz doradza polskim firmom w tak newralgicznych kwestiach, jak: la garantie financière prévu à l'article L. 1251-50 du code du travail, l'assurance décennale pour les entreprises du BTP, caisse de congés payés des salariés des entreprises de bâtiment ou de travaux publics. Kancelaria Brighton&Wood zapewnia polskim firmom pełną obsługę, w języku polskim i francuskim, w zakresie notyfikacji, przechowywania dokumentów i w zakresie posiadania obligatoryjnego reprezentanta na terenie Francji. Izba Pracodawców Polskich posiada dwa biura na terenie Francji. Obsługa firm działających we Francji odbywa się w j. polskim i francuskim. www.BrightonWood.com

Program spotkania:

 • Praca tymczasowa a podwykonawstwo
 • Kryteria podwykonawstwa w orzecznictwie
 • Obowiązki administracyjne we Francji
 • Zakład podatkowy polskiej firmy we Francji: przykra niespodzianka na własne życzenie
 • la garantie financière: obowiązek dlla agencji pracy tymczasowej i polska alternatywa respektowana przez władze francuskie
 • l'assurance décennale pour les entreprises du BTP i polska alternatywa respektowana przez władze francuskie
 • francuskie kasy urlopowe (caisse de congés payés des salariés des entreprises de bâtiment ou de travaux publics) i polska alternatywa respektowana przez władze francuskie
 • Nowe obowiązki dla firm, które delegują do Francji pracowników i pracowników tymczasowych
 • Nowy drakoński system sankcji stosowany we Francji
 • Przedstawiciel polskiej firmy we Francji i praktyka kontrolna po wejściu w życie nowych przepisów w praktyce francuskiego biura Izby Pracodawców Polskich
 • Obowiązek przechowywania dokumentów we Francji – aspekty praktyczne i konsekwencje podatkowe oraz administracyjne
 • Inne nowe obowiązki we Francji
 • Projekt kolejnych zmian we Francji: w jaki sposób Francja chce zablokować delegowanie?
 • Skarga na Francję do Komisji Europejskiej – postępowanie przeciwko Francji o naruszenie swobody świadczenia usług – rola brukselskiego biura Izby Pracodawców Polskich w wywieraniu wpływu na stosowanie prawa w Europie
 • nowe restrykcje dla polskich firm działających na terenie Francji od 1.1.2016

Od 2015 roku w Marsylii i w Nantes działają biura Izby Pracodawców Polskich we Francji (Office d‘information de la Chambre des Employeurs Polonais en France). Biura działają wyłącznie dla członków sekcji francuskiej IPP. Zadania biur:

 1. przechowywanie dokumentów na terenie Francji zgodnie z Loi Savary (obowiązek polskiej firmy, która deleguje pracowników do Francji - Art. R. 1263-1 Code du Travail);
 2. dyrektor biura jest reprezentantem polskiej firmy wymaganym na podstawie Loi Savary (obowiązek polskiej firmy, która deleguje pracowników do Francji – Art. R1263-2-1 Code du Travail)

Wszystkie usługi są nieodpłatne dla członków sekcji i odbywają się w j. polskim. Program jest finansowany z środków własnych IPP w ramach transgranicznego funduszu wspierania polskich usług w UE.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną działania biur IPP. 

 • Delegowanie do Belgii i do Niderlandów:
  Belgia to jedna z najbardziej zyskownych destynacji polskiego biznesu związanego ze świadczeniem usług transgranicznych opartych o personel z Polski. Holandia to rynek, na którym firmy z siedzibą w Polsce wypracowały dotąd najbardziej zaawansowane modele optymalizacji kosztów pozapłacowych. Na tych dwóch rynkach Kancelaria Brighton&Wood zapewnia kompleksową obsługę firm; nie tylko dokumentację pozwalającą realizować kontrakty w maksymalnie zyskowny i bezpieczny sposób, ale także obronę firm w postępowaniach kontrolnych prowadzonych na terenie Belgii i Niderlandów. Prawnicy Brighton&Wood komunikują się biegle w języku angielskim, niemieckim, francuskim i niderlandzkim. W tych językach sporządzane są dokumenty, umowy oraz pisma, a także prowadzone negocjacje. www.BrightonWood.com 

Program spotkania n/t Belgii i Niderlandów:

 • Podwykonawstwo w praktyce polskich firm
 • Praca tymczasowa w Belgii
 • Limosa i inne obowiązki administracyjne na terenie Belgii
 • kontrole krzyżowe
 • nowa notyfikacja dla firm budowlanych
 • obowiązkowa kasa OPOC/PDOK i możliwości uniknięcia opłacania do niej składek
 • anulowanie przez ZUS formularzy A1 na zlecenie belgijskich instytucji
 • sprzeczna z prawem unijnym akcja skierowana w polskie firmy: obowiązek opłacania składek w Belgii pomimo ważnych formularzy A1 i opłaconych składek w Polsce
 • inicjowane przez belgijskiego ministra pracy zmiany w prawie o delegowaniu
 • nowe restrykcje dla polskich firm działających na terenie Belgii od 1.1.2016
 • delegowanie do Niderlandów: nowe przepisy i praktyka rynkowa.

Od 2015 roku w Brukseli działa biuro Izby Pracodawców Polskich. Biuro działa wyłącznie dla członków sekcji belgijskiej i niderlandzkiej IPP. Zadania biura:

 1. przechowywanie dokumentów na terenie Belgii zgodnie z prawem belgijskim;
 2. dyrektor biura jest reprezentantem polskiej firmy do kontaktów z administracją belgijską;
 3. obsługa polskich firm w postępowaniach kontrolnych na terenie Belgii i Niderlandów;

Usługi są nieodpłatne dla członków sekcji i odbywają się w j. polskim. Program jest finansowany z środków własnych IPP w ramach transgranicznego funduszu wspierania polskich usług w UE.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną działania biura w Brukseli.

11.00 – 13.00  Rewolucyjne zmiany w zakresie delegowania: nowe dyrektywy europejskie oraz zmiany w prawie polskimDyrektywa wdrożeniowa, pakiet mobilności, polska ustawa o delegowaniu pracowników oraz zmiany w polskich przepisach i praktyce urzędów w zakresie A1, podstawy wymiaru składek, delegowania zleceniobiorców 

I. Dyrektywa wdrożeniowa zacznie działać w całej UE najpóźniej 18.06.2016 r. – zagrożenie dla polskich firm

 1. Interpretacja pojęć i nowych zapisów istotnych dla polskich firm zawartych w dyrektywie wdrożeniowej.
 2. W jaki sposób dyrektywa umożliwi zagranicznym firmom przejęcie biznesu, rynku i pracowników budowanych przez wiele lat przez polskie firmy?
 3. Jak zapobiec przejęciu Waszego biznesu przez zagraniczne firmy?
 4. Bardziej restrykcyjna, niż przy przepisach o A1, definicja zdolności firmy do delegowania i zdolności pracownika do bycia delegowanym,
 5. Które firmy delegujące dziś nie będą mogły delegować w przyszłości,
 6. Obowiązkowa działalność krajowa;
 7. Zdolność firmy do delegowania;
 8. Zdolność pracownika do bycia delegowanym;
 9. Alternatywne dla delegowania modele transferu polskich pracowników za granicę,
 10. Koniec delegowania w oparciu o „art. 13”?
 11. Obowiązek opłacenia składek i podatków za granicą z mocą wsteczną jako konsekwencja naruszenia przepisów dyrektywy
 12. Natychmiastowy obowiązek prewencyjnego zamrożenia w Polsce i za granicą rachunków bankowych i zajęcia majątku polskiego przedsiębiorcy i osób odpowiedzialnych w firmie za delegowanie pracownika w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów dyrektywy?
 13. Obowiązek przestrzegania przez delegujące przedsiębiorstwo nie tylko określonych w dyrektywie 96//71, ale także wszelkich innych regulacji mających zastosowanie do zagranicznych pracowników, także tych wynikających z układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, których stroną nie jest polski pracodawca,
 14. Drakońskie sankcje i nieproporcjonalne konsekwencje prawne stwierdzenia przez zagraniczną inspekcję pracy, że nie są spełnione przesłanki delegowania (niewystarczająca/nie-branżowa działalność krajowa/w Polsce)
 15. Obowiązkowa notyfikacja każdego delegowania pracowników oraz każdej zmiany, zjazdu pracownika itp.
 16. Obowiązkowe przechowywanie dokumentów księgowo-płacowych oraz kadrowych w kraju, do którego jest delegowany pracownik,
 17. Obowiązek wskazania w kraju, do którego delegowani są pracownicy, pełnomocnika do kontaktów z urzędami oraz ze związkami zawodowymi,
 18. Szeroki zakres obowiązkowych, permanentnych i ciągłych kontroli krzyżowych, w trakcie których zagraniczna instytucja nie jest związana ustaleniami instytucji kraju siedziby firmy delegującej pracowników,
 19. Szeroka odpowiedzialność zleceniodawcy polskiej firmy za płace i składki od delegowanych pracowników,
 20. Możliwość inicjowania i uczestniczenia w postępowaniach kontrolnych oraz sądowych związków zawodowych i innych przedstawicieli pracowników mających wgląd w poufną dokumentację biznesową firmy.

Podczas spotkania omówione zostaną przepisy poszczególnych państw członkowskich (Niemcy, Belgia, Holandia, Francja etc.), w których dokonano implementacji dyrektywy wdrożeniowej. Przedyskutowana zostanie też najnowsza praktyka urzędów i różne rozumienie zapisów dyrektywy w poszczególnych krajach.

 

II. Nowelizacja dyrektywy o delegowaniu: zmiany ogłoszone w marcu 2016 roku

W dniu 8.03.2016 Komisja Europejska przedstawiła reformę dyrektywy o delegowaniu pracowników.

Ukierunkowany przegląd przepisów poskutkuje wprowadzeniem zmian w trzech głównych obszarach:

 1. wynagrodzenia pracowników delegowanych, w tym w sytuacjach podwykonawstwa;
 2. przepisów dotyczących pracowników tymczasowych oraz
 3. delegowania długoterminowego.

Projekt zmian oznacza koniec delegowania w dotychczasowej formie, w dotychczasowych trybach delegowania i przy zachowaniu dotychczasowej zyskowności. 

III.  Wiosną 2016 roku wchodzi w życie (polska) ustawa o delegowaniu pracowników

 • kontrolowanie polskich firm na zlecenie zagranicznych urzędów;
 • weryfikacja działalności krajowej
 • sprawdzanie zdolności pracowników do bycia delegowanymi
 • donoszenie na polskie firmy zagranicznym instytucjom
 • egzekwowanie zagranicznych kar w Polsce
 • kontrole krzyżowe w polskich firmach

IV. Ustawa przewiduje nowe kompetencje PIP i administracji skarbowej:

IV. Wpływ zapowiedzianej przez rząd minimalnej stawki dla umów zlecenia (12 PLN) na firmy delegujące i tryby delegowania. Kwestionowanie umów zlecenia przez PIP na podstawie nowej ustawy o PIP. Koniec delegowania w branżach niskokosztowych; zmiana trybów delegowania opiekunek do Niemiec;

V. Likwidacja ulgi składkowej dla firm delegujących: wyrok TK i jego wykonanie przez obecny rząd. Koniec opłacalności delegowania. Konieczność przejścia na nowe konstrukcje transgranicznego zatrudnienia.

VI. Nowe praktyki ZUS w zakresie poświadczania A1 w 2016 roku.

VII. Kontrole ZUS w firmach delegujących. ZUS szuka pieniędzy u polskich eksporterów.

VIII. Fala kontroli skarbowych w firmach delegujących. Fiskus szuka pieniędzy w polskich firmach delegujących.

 

 

13.00 – 15.00  Delegowanie do Niemiec: rewolucyjne zmiany w zakresie delegowania pracowników i pracowników tymczasowych do Niemiec, przyszłość delegowania do Niemiec

W lutym 2016 r. niemiecki rząd zmodyfikował ogłoszone jesienią 2015 roku nowe zasady w zakresie delegowania. O wszystkich planowanych zmianach informowaliśmy na seminariach organizowanych przez portal www.delegowanie.pl wiosną 2014 roku oraz jesienią 2015 i w styczniu 2016 roku. Najczarniejsze scenariusze kreślone wtedy przed uczestnikami stają się rzeczywistością. Delegowanie do Niemiec w dotychczasowej liberalnej i korzystnej dla polskich firm formie zniknie na zawsze.

„To koniec wielkiej ery delegowania w Europie.” – komentuje dla portalu delegowanie.pl Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich i Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood.

Na najbliższej konferencji omówione zostaną wszystkie nadchodzące zmiany i ich konsekwencje dla polskich firm. 

 1. Rewolucyjne zmiany w zakresie pracy tymczasowej w Niemczech.
 2. Koniec delegowania przez polskie firmy do Niemiec w ramach realizacji umów o dzieło i innych umów o świadczenie usług w dotychczasowej formie.
 3. Koniec delegowania w dotychczasowej formie w branżach logistycznej, agro, food, opieki i w innych branżach niskokosztowych.
 4. Pilnie konieczna zmiana formy prawnej działalności.
 5. Konieczne zakończenie delegowania w dotychczasowym trybie.
 6. Dyskusja n/t nowych modeli delegowania.

Od listopada 2015 roku działa w Berlinie biuro Izby Pracodawców Polskich. W biurze mieści się centrum obsługi polskiego eksportu w Niemczech. Biuro świadczy nast. wsparcie dla polskich firm delegujących:

 1. ubieganie się o zezwolenie na pracę tymczasową w Niemczech
 2. dokumentacja dla polskich firm usługowych i agencji zatrudnienia związana ze świadczeniem usług na terenie Niemiec,
 3. przechowywanie dokumentów na terenie Niemiec,
 4. reprezentant do kontaktu z niemieckim urzędem celnym,
 5. zakładanie spółek w Niemczech,
 6. adres do korespondencji w Niemczech,
 7. niemiecka centrala telefoniczna,
 8. adres rejestracyjny w Niemczech.

Podczas konferencji zaprezentowana zostanie działalność biura IPP w Niemczech dla polskich firm.

15.30-17.30 Obiad Mistrzów Delegowania

Impreza odbędzie się tradycyjnie już w kultowej restauracji rybnej pod Krakowem, która działa pod patronatem Tomasza Majora i serwuje najlepszą rybę i owoce morza w Polsce. Wyśmienite wino serwuje osobiście znawca i kolekcjoner najlepszych światowych win, twórca i właściciel winnicy Manufaktura - Tomasz Major (www.TomaszMajor.com); impreza dla firm, które w ostatnich dwóch latach wielokrotnie uczestniczyły w seminariach portalu www.delegowanie.pl i często korzystają z licznych usług Portalu, dla firm obsługiwanych przez Brighton&Wood, dla Członków Premium Izby Pracodawców Polskich, i dla innych firm i osób osobiście zaproszonych przez Tomasza Majora; spotkanie jest bezpłatne; tradycyjnie już, każda zaproszona osoba otrzymuje przed seminarium indywidualne dedykowane zaproszenie na Spotkanie Mistrzów Delegowania).

18.00 - do późnej nocy: Koktajl Arcymistrzów Delegowania

Wyjątkowo doświadczeni właściciele i zarządzający firmami delegującymi porwani zostaną przez Tomasza Majora w niezwykłe miejsce (niespodzianka – uczestnicy o miejscu imprezy dowiadują się podczas seminarium) na degustację najlepszych trunków, jakie wymyśliła ludzkość. 

Firmy, które do 21.03.2016 zgłoszą się (i opłacą uczestnictwo przynajmniej trzech osób) na wszystkie trzy moduły (9.00, 11.00, 13.00) otrzymają na seminarium bezpłatnie wart 9.900 PLN komplet najnowszych komentarzy n/t delegowania: http://delegowanie.pl/komentarze 

Informacje szczegółowe:

 

Referenci: Tomasz Major (www.TomaszMajor.com) wraz z zespołem Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com

Organizator: Portal www.delegowanie.pl

Partner strategiczny: Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl)

Partner medialny: www.RynekDelegowania.pl

Partner Merytoryczny: Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com)


Tomasz Major pełni od wielu lat funkcję Prezesa Izby Pracodawców Polskich (www.IPP.org.pl) – największej organizacji zrzeszającej firmy kierujące polskich pracowników do Unii Europejskiej. Tomasz Major jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – jedynej na rynku kancelarii zajmującej się wyłącznie delegowaniem pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców oraz twórcą europejskiej sieci firm doradzającym firmom delegującym i ich kontrahentom (www.GlobalEmployment.eu). Tomasz Major jest autorem ponad 200 publikacji książkowych i artykułów n/t delegowania pracowników za granicę. W marcu 2016 roku Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich wybrany został na trzyletnią kadencję Prezydenta Europejskiej Federacji Pracodawców – wiodącej organizacji europejskiej zrzeszającej firmy delegujące z całej Europy oraz ich klientów – firmy niemieckie, francuskie, belgijskie, holenderskie oraz skandynawskie korzystające z pracowników delegowanych. 

„Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. 

Osobiście doradza kilkudziesięciu firmom delegującym pracowników. Dla wybranych przedsiębiorców stworzył najbardziej zyskowne modele transgranicznego zatrudnienia pracowników i zleceniobiorców. Tomasz Major jest jednym z niewielu prawników w Unii Europejskiej znającym się na delegowaniu i jedynym prawnikiem w Unii Europejskiej potrafiącym biegle w j. polskim, angielskim, niemieckim i francuskim wytłumaczyć zawiłości związane z transgranicznym zatrudnieniem. 

Firmy polskie i zagraniczne szczególnie cenią Tomasza Majora za skuteczność obsługi w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez ZUS. Stworzone i nadzorowane przez niego trzy departamenty procesowe kancelarii Brighton&Wood prowadzą skutecznie dla firm i ich właścicieli oraz zarządów procesy z ZUS, z władzami skarbowymi oraz z pracownikami i zleceniobiorcami delegowanymi. – W ostatnich latach prawnicy procesowi współpracujący z Brighton & Wood prowadzili kilka tysięcy takich spraw, w tym wiele spraw przed Sądem Najwyższym oraz uczestniczyli w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Tomasz Major uczestniczył w 2012 i 2013 r. na wniosek Parlamentu Europejskiego w pracach nad nową dyrektywą o delegowaniu. Za swoje zaangażowanie i błyskotliwą przemowę w Parlamencie Europejskim w 2012 roku broniącą firm delegujących, agencji zatrudnienia i podwykonawców z Europy Środkowo-Wschodniej został wyróżniony w prestiżowym konkursie LM 2013.

Tomasz Major słynie z energetycznych prelekcji n/t delegowania pracowników za granicę. Potrafi w niezwykle dynamiczny, humorystyczny i przede wszystkim przystępny sposób wytłumaczyć najtrudniejsze zawiłości związane z praktyką rynkową. Najbliżsi klienci cenią w nim bezpieczeństwo prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe, które zapewnia ich firmom; najbliżsi współpracownicy przywykli już do tyrana, w którego przemienia się w komunikacji z nimi. Ci, którym nie było jeszcze dane spotkać Tomasza Majora, pomstują zwykle na utrudniony, wręcz graniczący z cudem pierwszy kontakt, po którym żałują, że odbył się tak późno.

Dla większości firm seminaria prowadzone przez Tomasza Majora to jedyna szansa spotkania twórcy bezpiecznych i najbardziej zyskownych modeli delegowania pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę. Swój zawodowy czas poświęca bowiem niemalże wyłącznie dla wąskiego grona wybranych stałych mandantów Kancelarii Brighton&Wood. 

Tomasz Major jest autorem pierwszego komentarza do europejskich przepisów regulujących poświadczanie formularzy A1. Powszechnie używane dziś w praktyce rynkowej i sądowej pojęcia „transgraniczne zatrudnienie”, „system delegacyjny”, „transgraniczna praca tymczasowa”, „transfer pracowników za granicę” są pojęciami wymyślonymi przez Tomasza Majora na długo przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Nowe pojęcia zaproponowane niedawno przez Tomasza Majora w związku z dyrektywą wdrożeniową: „zdolność firmy do delegowania”, „zdolność pracownika do bycia delegowanym” już zostały przejęte na rynku i będą z pewnością używane powszechnie przez sądy, urzędników, przedsiębiorców i ich doradców. Tomasz Major wyznacza trendy na europejskim rynku delegowania. Jest cenionym w Azji ekspertem w zakresie europejskich regulacji dotyczących migracji zarobkowej obywateli krajów tego regionu. Wśród polskich i europejskich prawników uchodzi za „guru delegowania w Europie”. Zapraszany jest regularnie na prestiżowe sympozja poświęcone delegowaniu pracowników w Europie.

Prywatnie Tomasz Major jest podróżnikiem, sternikiem morskim, pilotem samolotowym (www.tomaszmajor.com). 

W latach 2003-2011 zorganizował wyprawy eksploracyjne do ponad 60 krajów świata, w tym spektakularne samotne przemierzenie Sahary (Erg Oriental, Sahara Zachodnia, Erg Chebbi), wyprawy w serce dżungli na Borneo, w Papui, na Sumatrze, w Ugandzie i Rwandzie oraz w Ameryce Południowej. Żarliwy krytyk współczesnego kapitalizmu i konsumpcjonizmu. Wspiera projekty humanitarne na całym świecie. Pomaga młodym ludziom w uruchomieniu własnego biznesu i w wychodzeniu z biedy. Angażuje się społecznie w wiele pożytecznych przedsięwzięć, m.in. w popularyzację turystyki wodnej w Polsce (www.drogiwodne.pl ;www.waterways.pl) oraz wakacji „z klasą”: www.klubekspedycyjny.pl/wakacje. Dla światłych przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces w biznesie stworzył Inspiration Club wspierający młodych utalentowanych ludzi.

 

Wraz z Tomaszem Majorem spotkanie poprowadzą współpracownicy Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com). 


Bezpośredni kontakt do organizatora:

Robert Grzegorzak: + 48 513 139 309; 

seminaria@delegowanie.pl /wszelkie informacje dot. spotkania/