Praca w XXI wieku – słowo wstępne Prezesa IPP

Całe moje dotychczasowe życie zawodowe poświęciłem rynkowi pracy. Podczas piętnastu lat mojej pracy zawodowej rynek pracy uległ ogromnej przemianie. Jesteśmy teraz świadkami bezprecedensowego w dziejach historii ścierania się dwóch tendencji: forsowanej w niektórych krajach Europy kontynentalnej i w Skandynawii tendencji do pogłębienia wagi prawa pracy, znaczenia związków zawodowych i uprawnień pracowniczych oraz zyskującej w skali globalnej coraz większą popularność tendencji odchodzenia od klasycznych stosunków pracy i tym samym prekaryzacji pracy.

Strony

Subscribe to Izba Pracodawców Polskich RSS